Filosofien

Wisdom in Action – vejen for et bevidst menneske

Vi er én klode, ét folk. Det er så enkelt. Set på afstand er grænserne mellem landene meningsløse. Grænser er bare mentale konstruktioner, der refererer til en gammel måde at tænke på. De har intet med virkeligheden at gøre. Det er kun én jord. I dette hus er der ingen nationalitet. Det betyder ikke noget, om du er svensk, kinesisk eller russisk. Vi er ét folk. Én klode.

I dette, Vidyās hus, er der ingen politik, ingen doktriner, intet absolut. Kun evig visdom. Vi har så meget visdom her på jorden – men kun få lever i harmoni med den. Visdom tilhører ikke nogen. Det er vores fælles arv. Visdom løber gennem alle kulturer, alle befolkninger i alle tider. Buddhisme, kristendom, islam, hinduisme – uanset hvilket navn er kernen altid visdom. De tidlige stammer vidste, at de skulle tage sig af det land, der støttede dem. Denne visdom har været glemt, alt for længe. Druiderne sagde: ”Du og jorden er ét”. Det er så enkelt. Lad os ændre vores adfærd og sætte denne visdom i gang igen.

Buddha sagde: “Hvis du virkelig elsker dig selv, kan du ikke skade en anden”. Og Ramana Maharshi: “Der er ingen andre”. Vi er ét. Én stamme, der har spredt sig på én jord.

En bevidst person ved, at det ikke er klogt at skade sig selv… at det ikke er klogt at skade dem omkring sig, og at det ikke er klogt at skade den jord, der støtter dig.

Anstreng dig altid for at samstemme alle dine handlinger. Det skal være godt for dig, det skal være godt for dem, der er tæt på dig, og det skal være godt for helheden, for kloden, på samme tid. Alle tre skal tilpasses i alle dine handlinger. Det er Wisdom in Action.

Der er mange veje, der kan føre til øget bevidsthed. Til opvågning. Til visdom. Nogle vælger mindfulness, andre beder eller søger svarene gennem videnskab. Nogle vælger Ildens Vej, og det fører dem til oplysning gennem askese, disciplin og hård træning. Andre vælger Vandets Vej, og den strømmer gennem rummelighed, overflod og total accept af alting. Der er mange forskellige tilgange, og alle sigter de mod den samme destination.

Jeg kalder min tilgang Dampens Vej. Ved at bringe ild og vand sammen skaber du damp. Metoden er hverken hård eller passiv – den er begge dele. Den er afbalanceret og understøtter den visdom, der er nødvendig for at frigøre bevidstheden – sjælen. Nogle gange er det ild – nogle gange er det vand. Hvad end det kræver.

Jeg håber, at du i dette hus vil vågne op:

Fra uvirkelig til virkelig
Fra mørke til lys
Fra dødelighed til udødelighed

Hindu Pavamana Mantra

Nu er det på tide at lade alt det gamle brænde … og blive fornyet … klar til at gå fremad … uden illusionernes slør – uden frygt – uden at dæmpe lyset …

“Jeg er både partiklen og bølgen, jeg er lys, og jeg er her.”

Kodeks for
Det Etiske Menneske

Kodeks for
Den Etiske Leder

Kodeks for
Den Etiske Medarbejder

Kodeks for
Den Etiske Virksomhedsejer