Alle er velkomne her – men efterlad din personlighed og dit ego ved døren

Du behøver ikke at tro på noget højere for at være velkommen her. Det er fint, hvis du gør det, men du behøver det ikke. Du behøver ikke at praktisere yoga, mindfulness eller meditere. Det er OK, hvis du ikke kan læse aura eller aldrig har oplevet, at du har levet før. Det er fint, hvis du betragter dig selv som en jordbundet person, der kun tror på videnskab – på, hvad der kan måles og observeres. Det eneste, der kræves, er, at du kan se, hvor elendigt verden fungerer, og at du har trangen til at prøve at ændre den – ved at ændre din adfærd. Det eneste, du har brug for, for at slutte dig til denne bevægelse, er, at du kan sige JA til altid at forsøge at forbedre verden eller i det mindste ikke volde den mere skade. Alt for længe har det været de nederste plateauer – det fysiske og det mentale – der har været i kontrol. Nu er tiden inde til at befri os selv og træde ind på et højere plan, hvor etik og bevidsthed hersker. Det er tid til visdom – Wisdom in Action.

Den tid, vi lever i, kræver, at vi vågner op. Det er fysisk dumt, mentalt grotesk og åndeligt ødelæggende at se, hvordan menneskeheden er kommet så tæt på sin egen udryddelse. Vi er en truet art, og den groteske sandhed er, at det er vores egen handling. Mange mennesker er bange for, at rumvæsener vil komme og dræbe os. Men det klarer vi da meget godt selv. Og når vi har pint de sidste ressourcer ud af jorden, har vi ikke andet valg end at rejse videre. Det er jo os, der er de farlige rumvæsener. Det er tid til at ændre vores adfærd.

Dette er essensens hus. Lad din personlighed være udenfor. Herinde, på dette område, er vi fri for ego. Der er ingen mærkater i dette hus. Der er ingen mentale eller sociale konstruktioner, der holder dig nede. I mit hus er der ingen unge eller gamle. Ingen mand eller kvinde. Ingen homoseksuelle, heteroseksuelle, bi eller cis. Ingen kristen, buddhist eller muslim. Alle mærkater. Alle blot konstruktioner, der vil holde dig fikseret. Set fra perspektivet af den evige sjæl er de fuldstændig meningsløse. Her er vi mennesker. Ikke mere – ikke mindre. Det eneste, du skal gøre i bestræbelserne på at befri dig selv fra alle sociale konstruktioner er at indse, at du er blevet manipuleret – men IKKE mere.

“Visdom er sandhedens tidløse essens.
Viden kan være uden visdom, men der er ingen visdom uden viden”