Kodeks for Den Etiske Virksomhedsejer

 • Den etiske ejer producerer kun bæredygtige produkter og ydelser
 • Den etiske ejer møder alle med ligeværdighed
 • Den etiske ejer er retfærdig, sandfærdig og etisk ansvarlig i alle henseender
 • Den etiske ejer af en succesfuld virksomhed finder altid måder at støtte dem som er mindre
  heldigt stillede
 • Den etiske ejer investerer i bæredygtig profit
 • Den etiske ejer gør sin indflydelse gældende til gavn for fællesskabet
 • Den etiske ejer ved at vedkommende er en del af enheden – én jord, ét folk – og handler
  derefter i alle sine beslutninger.

Kodeks for
Det Etiske Menneske

Kodeks for
Den Etiske Leder

Kodeks for
Den Etiske Medarbejder

Kodeks for
Den Etiske Virksomhedsejer