Én jord – Ét folk

Én jord – Ét folk.

Drømmen om en verden i balance er kun en drøm indtil du begynder at manifestere den

Set ude fra rummet virker grænserne mellem landene her på jorden meningsløse. Og det er netop det de er. Meningsløse. For jorden er jo hel. Det er på tide at tage afsked med den gamle udtjente tankeform og forstå at vi alle er indbyggere på én og samme klode. Det er en illusion at vi bor i forskellige lande. En forældet tankekonstruktion der engang gav god mening. Dengang hvor vores udsyn var meget begrænset og hvor vi ikke helt kunne begribe at jorden var rund – at der levede mennesker på den anden side og at de ikke faldt af. I takt med vores øgede indsigt og viden giver det ikke mening at holde fast i det begrænsende tankegods. Jorden er en helhed med sammenhængende havstrømme og vindsystemer og bare tanken om at dele den op er egentligt absurd. De seneste mange år har globalisering vist os hvor integreret vi alle er. Og det er på både godt og ondt. Den globale samhandel og et øget globalt samarbejde har været med til at løfte mange ud af fattigdom – men har også betydet helt nye udfordringer som globale finanskriser og øget klimabelastning. Senest har covid19- pandemien vist det med al tydelighed at vi er forbundet i et stort sammenhængende netværk. Vi lever i et globalt fællesskab. Det fordrer at vi tager endnu et skridt op ad evolutionens udviklingstrappe og tager ansvar for hele jorden – og ikke kun den lille plet hvor vi bor. Vi er – alle – globale borgere. Det er det fællesskab vi skal forstå og forvalte i vores daglige handlinger. Vi er Én Jord – Ét Folk. Jeg ved at det kan lyde som en umulighed og vi har da heller ikke den bedste historik når det kommer til det globale samarbejde nationerne imellem. FN blev skabt med de bedste intentioner, men alt for ofte er det jo netop landenes nationale særinteresser der lammer samarbejdet. Systemet fungerer ikke, netop fordi det er en samling af nationer der hver især tænker på det der er optimalt for det enkelte land – og ikke har fokus på hvad der er bedst for jorden som helhed. Forsøget var velment men dømt til undergang fordi selve præmissen ikke giver mening.

Ikke sådan at forstå at der ikke er kommet noget godt ud af FN – for det er der. Der er kommet SÅ meget godt ud af samarbejdet, som f.eks. de 17 verdensmål – men det må efterhånden være åbenlyst for enhver at FN meget vanskeligt kan komme til at fungere optimalt i sin nuværende form. Godt forsøgt – men. Så lad os forsøge igen; men denne gang ud fra et højere perspektiv – at vi er Én Jord – Ét Folk. Den eneste logiske konklusion må være at vi skal kunne agere og træffe beslutninger på et globlet niveau når det handler om globale udfordringer som pandemier, klimaforandringer, social ulighed og basale menneskerettigheder.

Det betyder vi har to veje at gå. Enten må vi vente på at de respektive ledere i alle nationer kommer op på det bevidste kollektive niveau og derfor – i FN sammenhæng – kan træffe holistiske beslutninger og ikke bare forsvarer egne nationale interesser. Det er ikke umuligt at denne vej kan lykkes – men det bliver overordentligt svært både på grund af vores historik men i særdeleshed det enkelte menneskes identifikation med nationalitet. Den anden vej kunne være at begynde forfra, men denne gang fra et helhedsperspektiv. At jorden er en ubrydelig helhed og at vi mennesker skal leve i samklang med jorden. Ingen kortsigtede særinteresser må kunne få lov til at ødelægge jordens økosystem og alle beslutninger skal understøtte bærdygtighed.

Vi har brug for et globalt råd eller regering der kan træffe beslutninger i globale anliggender. På sigt kan vi med fordel tage afsked med nationalstaten – og i stedet oprette syv kontinent- råd der omsætter og influerer på de globale beslutninger – samt et antal lokalområde-råd der træffer lokale beslutninger samt forvalter og giver input til de globale beslutninger. Det centrale er at hvert niveau ager i samklang med de øvrige.

Vores kulturelle forskellighed er vores styrke i det globale fællesskab

Misforstå mig endeligt ikke. At tage afsked med nationalstaterne er ikke at udradere de forskellig folkeslags unikke kultur og særpræg. Netop det faktum at vi har forskellige sprog, kulturer og traditioner skal vi værne om – for i dem ligger en vigtig nøgle til udvikling gemt. Alle folkeslag er rundet af den natur og kultur de er vokset op i. Derfor er vi – som ét samlet folk – mange facetteret. På grund af vores mangeartede baggrunde oplever vi verden forskelligt og det giver mulighed for nyudvikling. I sammenfaldet mellem ens forståelser opstår der intet nyt – så der er ingen tvivl om at det netop er vores forskellighed der er vores styrke som art. Men vi forstår at vi – på trods af markante forskelle – er en sammenhængende befolkning med de samme basale behov og rettigheder. At alle mennesker på kloden er ligeværdige – altså har samme værdi.

Gennem tiden er forskellige folkeslag blevet “fanget” i tilfældige nationers grænsedragninger – hvilket ofte har ført til massiv undertrykkelse, fremmedgørelse og grusomme folkemord. I den nye nationsfrie verden vil alle folkeslag være lige og forskelligheden blive påskønnet.

Den bevidste evolution eller endnu en voldelig revolution – hvad vælger du?

Fra forskningen ved vi at et hvert samfund der ikke formår at undergå radikale forandringer, ender med at bukke under. Det er dejligt at det er ved at gå op for virkeligt mange at den ”gamle” verden – hvor nogle få sidder på størstedelen af alle ressourcer og hvor de kyniske udnytter jorden – ikke giver mening overhovedet. De gamle systemer må kollapse for at skabe plads for det nye. Historisk er det ofte endt i vold og revolution. Men vi kan vælge en anden vej. Den bevidste evolutions vej. Ikke at det bliver let – for det gør det givet vis ikke – men muligheden eksisterer. Og det er dig der har valget. Det første du kan gøre, er at sikre at dine personlige valg er i samklang med den verden du gerne vil leve i. Stil krav om at de produkter og ydelser du køber, er i balance med verden. Stil krav om at de politikere du stemmer på, vil føre en politik der understøtter den verden du ønsker at være den del af. En verden med reelle globale menneskerettigheder, global ligeværdighed og globalt samarbejde om globale anliggender. Gør du det, så er drømmen om Én jord – Ét folk ikke længere en drøm – for du har gjort den til virkelighed.

Jeg har arbejdet for at fremme bevidsthed om – Én Jord – Ét Folk – hele mit liv – blandt andet i CD’en ”Ro, Balance og Indsigt” fra 1999 samt i bogen ”På sporet af det etiske menneske” fra 2009 – hvor jeg går i dybden med både den videnskabelige og spirituelle baggrund for Én Jord – Ét Folk. Og det er en stor glæde at se at verden vågne.

Meld dig ind i One Globe One People hvor du kan blive inspireret og dele dine egne ideer til at fremme en verden i balance.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *