Inspirerende ledelse – når ledelse skal give mening

for dig, din organisation og for verden.

Program fra 15.00 til 19.00
Sted: København
Pris: kr. 980

Fra fine ord til konkrete handlinger

Den bevidste leder er klar over sit ansvar – både overfor sig selv, sin organisation og for verden. Det er på høje tid, at vi – som ledere – forstår at anvende den indflydelse, vi har, på at sikre en bæredygtig fremtid.

Det er ikke bare uetisk – det er også en dårlig forretning – ikke at leve op til de 17 FN-verdensmål. Den bevidste forbruger er SÅ meget på vej, så det er på høje tid at få jeres firmaetik på plads, ellers bliver jeres forsømmelser straffet hårdt af ”Greta-effekten”.

Mange virksomheder og ledere lever i en boble. En mental konstruktion, som alle køber ind i. Aktionærer, ledere og medarbejdere. Alle holder de hinanden fastlåste i en kulturel overbevisning om, at de kun har én funktion: at skabe så stort overskud som muligt. Derfor kommer ledelse stort set kun til at handle om én ting: at maksimere profit. Mange er fanget i den overbevisning, at der kun er to pejlemærker at sigte efter, nemlig at minimere omkostninger og at producere mere. Vækst dyrkes som en Gud, og alle vil bare have mere. Det er som at lytte til sangen: ”The only thing I need is MORE”.

Mange ledere har levet så længe med profit-skyklapperne på, at de kan have svært ved at se, hvordan de skal kunne ændre deres ledelsesperspektiv. De lider af ”Thelma and Louise”-syndromet og fortsætter bare deres bevidstløse adfærd. Det er netop denne misopfattelse, jeg for alt i verden gerne vil bekæmpe. Hvad skal man styre efter, når man også skal gøre verden bedre? Her er de 17 verdensmål fine pejlemærker at tage sigte efter. Hvis man som virksomhed og i sin daglige ledelsespraksis sikrer, at alle beslutninger er i henhold til dem, er man godt på vej.

Jeg ved godt, at det kan lyde som store ord… og det ER det. Men vi er alle en del af den samme verden, så sværere er det jo heller ikke. Verden er både dig, det lokale samfund, virksomheden, landet og det globale.

Bevidst ledelse har to dogmer, der hænger sammen.

 • Forsøg altid at forbedre verden

           og

 • Beslut aldrig noget, der skader. 

Langsigtet bæredygtighed – både miljø- og samfundsmæssigt – er målet. Hvilket også betyder, at virksomheden skal genere et overskud. 

Det kan virke meget uoverskueligt med hele 17 mål – ligefrem lammende, så meget kan ingen forsøge at ændre. Opskriften er egentlig ret enkel, for der er stor forskel på, hvilke af de 17 mål man lettest kan påvirke, afhængigt af om man arbejder på et mejeri, et servicekontor eller en olieboreplatform. Begynd med de mål, I har lettest ved og mest indflydelse på.

Fokus på 3 centrale emner i oplægget er:

 1. Fra 5- til 500-års perspektivet i strategien
 2. Sådan klipper I de 17 verdensmål til, så I også kan være med
 3. 5 inspirerende cases fra den virkelige businessverden

Grådigheden er løbet løbsk, og profit-kulturen har intet etisk kompas. Se bare på Danske Banks hvidvasksag. Når du oplever sådan noget i en virksomhed, du er kunde hos, så skift, og fortæl dem tydeligt, hvorfor du skifter.

Jeg har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer i mere end 30 år. Mit virke har – indtil nu – mest været inden for erhvervslivet og med et særligt fokus på ledelse, fordi det var der, jeg oplevede at kunne at gøre mest gavn. Ledelse påvirker dagligt mange menneskers livskvalitet, miljøet og verden. Min første bog “Det indre lederskab” handler netop om, hvordan man som leder løfter den samlede bevidsthed i en organisation. Og siden har jeg været så privilegeret at få mulighed for at undervise tusindvis af ledere i alt fra værdibaseret ledelse over organisationskultur til innovation og forandringsledelse. Det er derfor helt naturligt for mig at sætte “Det bevidste lederskab” på dagsordenen. Faktisk gjorde jeg det allerede tilbage i 2009 med bogen “På sporet af det etiske menneske”. En bog, jeg skrev i samarbejde med HH DL om det at tage ansvar og bruge sin indflydelse – sit lederskab – til at påvirke udviklingen i en mere bæredygtig retning.

I bogen omtalte jeg også professor Jared Diamonds liste over de 5 elementer, der leder til en civilisations fald:

Ødelæggelse af miljøet
Klimaændringer
Krig
Dysfunktionel samhandel
Manglende evne til at undergå strukturelle samfundsændringer

Det enkle etiske dogme var/er, at dine beslutninger som leder aldrig må forværre disse 5 parametre – men gerne mindske dem.

“Du var meget tidligt ude med det budskab,” sagde en af mine gode kolleger. Og ja. Jeg var nok ude 10 år før, det blev synligt for de fleste, at der ikke er andre veje at gå – hvis vi fortsat ønsker at leve på denne planet. Ledelse kan ikke længere kun handle om dig, din karriere og den virksomhed, du arbejder for. Ledelse skal også understøtte en bæredygtig fremtid. For klimaet. For verden. Med andre ord: Ledelse skal give mening for dig, for virksomheden og for verden.

Nu er tiden kommet til at stå frem og gøre det ypperste for at forbedre den verden, vi selv næsten har ødelagt. Vi skulle altså helt herud – helt ud til afgrunden – før det blev tydeligt for de mange, at vi – heller ikke selv – kan overleve på en ødelagt jord. Så tæt på selvudslettelse. Nu hvor det er gået op for de fleste, at vi står med ryggen mod muren, er der ingen vej uden om også at tage et globalt ansvar. Og nej. Vi kan ikke vente på Kina eller lige se, om vi kan få USA med. Der er ikke mere tid at give af, når klimaet hænger fast med det yderste af neglene. Jamen, hvad så med vores indtjening i år, hvis vi forringer vores konkurrencevilkår ved at være de første, der påtager os en bæredygtigt adfærd? Og mit svar er: Den vil nok falde – på den korte bane. Men hvad er alternativet. At alle afventer alle – og så døde vi? Som Greta siger det: “Jeres hus brænder” – og det gør det. Jorden står i flammer, og I afventer lige og ser, om de andre også vil tage ansvar for at slukke ilden. Det giver ingen mening.

Mange er så bange for, at rumvæsener skal komme og slå os ihjel. Men det klarer vi da meget godt selv. Og når vi så har pint de sidste ressourcer ud af jorden, er vi nødt til at rejse videre. Det er jo os, der er de farlige rumvæsener.

Vi bærer alle en del af ansvaret for den verden, vi lever i – men det er virksomhederne og organisationerne, der har den største indflydelse – og derfor også et større ansvar. Vi bærer alle en del af det kollektive ansvar for den verden, vi lever i, og som PH sagde: “Fremtiden er uundgåelig – fremskridtet er ikke”. Kom og lær, hvordan du kan vende en grum fremtid til et bæredygtig fremskridt for dig, din organisation og for verden.

Program fra 15.00 til 18.30

Fra 14.30 til 15.00: Tjek ind
Fra 15.00 til 16.30: Oplæg ”Fra fremtid til fremskridt”
Fra 16.30 til 17.30: Forfriskninger
Fra 17.30 til 18.45: Dialog, debat og co-creation.
Fra 18.45 til 19.00: Fælles meditation – hvad tager du med herfra.

Der serveres kaffe, te og vand.

Pris: kr. 980 eks. moms.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, Innovation og Infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på landet
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling